Valentin
Bnatov


Evgeny
Bnatov


Andrei
Fedossejev


Pavel
Hodossov


Yurii
Huscha


Allan
Illipe


Dmitri
Korneev


Viktor
Kotenjov


Anton
Levkov


Konstantin
Lunev


Šamil
Mussajev


Anatoli
Orlov


Aleksandr
Tepluhhov


Maksim
Tsvetov


Fedor
Uvarov


Anatoli
Uvarov

1 Illipe Allan 9.94 13 0 0 0 0 0 1 5 240
2 Levkov Anton 8 12 1 1 0 0 4 0 215
3 Uvarov Fedor 4.27 13 1 4 0 0 0 2 0 180
4 Kotenjov Viktor 9.48 11 5 1 0 0 0 1 0 175
5 Korneev Dmitri 11.91 9 8 1 0 0 1 1 0 165
6 Bnatov Evgeny 8.88 6 5 4 0 0 0 1 0 140
7 Uvarov Anatoli 2 14 1 1 2 0 0 0 2 135
8 Lunev Konstantin 6.53 11 5 1 2 0 0 2 0 125
9 Mussajev Šamil 11.19 10 3 3 1 0 0 1 0 125
10 Tsvetov Maksim 3.41 10 1 2 1 0 0 2 0 110
11 Bnatov Valentin 9.23 4 3 4 0 0 0 0 0 90
12 Huscha Yurii 6.72 4 1 0 0 0 0 0 0 50
13 Tepluhhov Aleksandr 5.61 3 1 0 0 0 0 0 0 40
14 Orlov Anatoli 3.99 3 0 1 0 0 0 0 0 35
15 Hodossov Pavel 5.82 11 8 5 4 2 0 1 0 5
16 Fedossejev Andrei 1.48 6 0 0 2 0 0 0 0 0
08.09.17 FC Liikuri 3 2 Avengers
01.09.17 FC Liikuri 3 3 Remniku Küla
25.08.17 FC Liikuri 0 0 Random People
18.08.17 FC Liikuri 5 1 Mig-25
11.08.17 FC Liikuri 6 0 Proweb
04.08.17 FC Liikuri 4 3 RaDina
28.07.17 FC Liikuri 7 0 Fortuna
21.07.17 FC Liikuri 2 3 Football Tigers
14.07.17 FC Liikuri 2 5 Partizan
07.07.17 FC Liikuri 2 2 Partizan
16.06.17 FC Liikuri 5 2 RaDina
09.06.17 FC Liikuri 5 3 Proweb
02.06.17 FC Liikuri 2 1 Remniku Küla
26.05.17 FC Liikuri 2 5 Avengers
12.05.17 FC Liikuri 7 4 Fortuna
05.05.17 FC Liikuri 3 2 Random People
28.04.17 FC Liikuri 0 3 Mig-25
01.01.70 FC Liikuri 0 0 Football Tigers
IAFA Summer Season 8 10 8 2 0 ?
IAFA Summer Season 7 18 10 4 4
IAFA Winter Season 1 (10/11) 22 12 4 6 5